دیالوگ عصریخبندان

مندی: «مردها با مردها درباره مشکلات مردونه شون صحبت نمی کنن، اونا فقط… با دست می زنن روی شونه همدیگه.»
الی: «چه کار احمقانه ای!»
مندی: «برای زن ها آره… اما برای مردها این کارمثه شش ماه مشاوره می مونه!»

3063-ice-age-two-the-meltdown-ver6

۹ام اردیبهشت ۱۳۹۵ بازدید : 205 بار نویسنده : محمد رضا

دیدگاه خود را به ما بگویید.