سیاسی

در باب ازدیاد کاندیدها

چند وقتی است که جنب و جوش اننتخاباتی تو کشور شروع شده و من شاهد اینم که بسیاری اعلام آمادگی میکنند

در حال چرخ زدن در اینترنت بودم که با لیست کسانی که اعلام کاندیداتوری کردند و یا احتمال آمدنشان هست روبرو شدم در این لیست افراد مختلفی حضور داشتند از انسان هایی که به نظر من بدرد سیاست نمیخورند چه برسد به ریاست جمهوری تا کسانی که هر دوره در انتخابات شرکت میکنند و افراد دیگری که همه ازشون دعوت میکنند بیایند ،اما قبول نمیکنند . به خواندن ادامه دهید

استاندارد